JANEBORRE HR & Ledelsesrådgivning 

 

Klik her for at redigere underoverskriften.

Hvorfor bruge personlighedstest/profil

I de senere år er der sket et skred i vores måde at anskue virksomheder/organisationer på, og det har samtidig ændret vores syn på de dynamikker, der udspiller sig i virksomheden/organisationen. Fokus har flyttet sig fra det enkelte individ, så vi i dag i højere grad vægter relationerne i virksomheden/organisationen. Vi er blevet opmærksomme på, hvordan vi i disse relationer sammen skaber forståelsen.


En personlighedstest/profil er en hjælp til at virksomheden eller organisationen får en bedre forståelse af, hvad der driver en leder eller medarbejder, og hvad der motiverer ham eller hende.


Personlighedstest/profiler kan anvendes inden for følgende områder:


  1. Lederudvikling
  2. Medarbejderudvikling
  3. Omplacering af medarbejdere
  4. Coaching
  5. Personlig udvikling
  6. Styrkelse af kommunikation og samarbejde
  7. Konflikthåndtering

Personlighedstest/profiler er også et redskab til at blive klogere og mere afklaret på individ niveau til egen selvudvikling.

 

Resultaterne af en personlighedstest/profil kan ikke stå alene. En test/profil kan give nogle indikationer og hypoteser, som kan bruges som udgangspunkt for en dialog. En seriøs personlighedstest kræver en ordentlig tilbagemelding af en seriøs og professionel konsulent.

 

En personlighedstest/profil har absolut intet med en eksamen at gøre. En test/profil giver ikke noget facit på, hvad der er rigtigt eller forkert.

 

Kontakt mig, og vi vil sammen finde den personlighedstest/profil der passer bedst til din/jeres virksomhed eller organisation.

 

Mine autorisationer inden for personlighedstest/profiler er:


FIRO-B

FIRO-B (Fundamental Interpersonel Relations Orientation – Behavior) beskæftiger sig med menneskers grundlæggende indstilling til mellem-menneskelige relationer, som den kommer til udtryk i deres adfærd. FIRO-B anvendes i udstrakt omfang som en hjælp til at forstå samspillet mellem mennesker. Den benyttes til karriererådgivning, til ledelses- og lederudvikling og til team building.

 

TKI og Teams

TKI (Thomas Kilmann) er en konfliktløsningsmodel, der hurtigt og tilgængeligt leverer indsigt og opløsning til alle, der er involveret i en konflikt.

 

Belbin

Belbins teamanalyse skaber overblik over medarbejdernes teamroller, og eventuelle manglende teamroller identificeres. Derved kan Belbins Teamroller hjælpe med at løsne op for ineffektive teams og konflikter mellem medarbejderne, som ofte grunder i forskellige måder at tænke på.

 

Teamkompasset

Teamkompasset er en dynamisk metode der synliggør, hvordan de enkelte medlemmer af et team supplerer hinanden. Metoden tager udgangspunkt i Jungs typologi og bygger oven på værktøjer som Jungiansk Typeindeks (JTI) eller MBTI.

 

MBTI Trin I

Myers-Briggs Type Indikator Trin I er en personlighedstest, som kan være et nyttigt redskab i forskellige udviklingsprocesser - både i forhold til individuel udvikling som medarbejderudvikling og lederudvikling, men også i forhold til gruppeudvikling. MBTI testen giver en forståelse for, hvorfor vi som mennesker reagerer forskelligt i almindelige arbejdssituationer og under pres.

 

MBTI Trin II

Myers-Briggs Type Indikator Trin II beskæftiger sig mere detaljeret med, hvordan et menneske udtrykker sine præferencer og giver et mere nuanceret billede af typekoden end MBTI Trin I. MBTI Trin II bygger på den indsigt, der er opnået i Trin I og indeholder altså begge analyser.

 

MBTI Trin II giver et langt bredere og mere nuanceret grundlag for udforskning af fokuspersonens måde at agere på med baggrund i egne præferencer og de værdier, der har betydning for den enkelte.

 

MBTI Trin II introducerer en mere nuanceret forståelse af personlighed, der gør fokuspersonen i stand til at udforske en lang række individuelle variationer inden for hver type. MBTI Trin II er særlig effektiv i lederudvikling og -coaching, da den præciserer fem facetter for hver af de fire dimensioner og dermed giver en nuanceret indsigt i den enkeltes unikke måde at opleve og udtrykke sin psykologiske type på.