JANEBORRE HR & Ledelsesrådgivning 

 

Klik her for at redigere underoverskriften.

Ledelsesudvikling

Ledelse har afgørende betydning for arbejdspladsen.


Lederens opgave er at udpege målene for virksomheden/organisationen, sætte de rigtige mennesker sammen, drage rettidig omsorg og kunne fortælle historien om hvor vi skal hen så engageret, at han/hun kan smitte andre med sin begejstring.


Min tilgang til ledelsesudvikling og ledelse i praksis er derfor at understøtte og facilitere din/jeres virksomheds eller organisations egne ressourcer og udviklingspotentialer. Jeg vil gennem værdsættende og udviklende samtaler arbejde med ledelse som fag for at få skabt et fælles sprog, en fælles ledelseskultur og en sammenhæng mellem ledelsesfilosofi, metoder og teknikker.


Medarbejderudvikling

Det er til gavn for såvel virksomheden/organisationen som den enkelte medarbejder, at medarbejderen gennemgår en faglig og personlig udvikling, der giver medarbejderen en række færdigheder og kompetencer.


Medarbejderen vil med udvikling af sine faglige og personlige kompetencer styrke sin evne til at påtage sig nye opgaver, øge sin fleksibilitet og derved øge kendskabet til virksomhedens fagområder, så medarbejderen i højere grad kan bidrage til en helhedsorienteret løsning af virksomhedens/organisationens opgaver.